Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG20160516205245.jpg Hinh_Nen_PMSV_20.png PMSV__Hinh_Dep_1.jpg 20_Ladybird_Ladubird.mp3 19_What_Shall_We_Do.mp3 18_I_Went_Out_To_A_Farm_One_Day1.mp3 18_I_Went_Out_To_A_Farm_One_Day.mp3 17_Round_And_Round_The_Village.mp3 16_Olive_The_Ostrich.mp3 15_The_Runaway_Train.mp3 14_A_Frog_The_Would_AWooing_Go.mp3 13_One_Potato_Two_Potato.mp3 12_Four_Currant_Buns.mp3 11_Cockles__Mussels.mp3 10_Three_Red_Cherries.mp3 9_Oh_Susanna.mp3 8_Here_We_Go_Gathering_Nuts_In_May.mp3 7_One_Finger_One_Thumb.mp3 6_Little_Miss_Muffet.mp3 5_Baa_Baa_Black_Sheep.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  báo cáo ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở 2014-2015

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Hợp
  Ngày gửi: 14h:48' 16-12-2014
  Dung lượng: 72.5 KB
  Số lượt tải: 2414
  Số lượt thích: 2 người (Bùi Thị Thiện, Trần Thị Mỹ Thảo)

  CĐGD THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CĐCS: TRẦN QUỐC TOẢN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: /BC – UBKT Eadrông, ngày 15 tháng12 năm 2014
  BÁO CÁO
  Hoạt động Uỷ ban kiểm tra Công đoàn năm 2014
  Phần thứ nhất: Tình hình hoạt động công tác kiểm tra Công đoàn năm 2014
  I. TỔ CHỨC CÁN BỘ:
  1) Tình hình tổ chức:
  - Tổng số CNVC-LĐ: 36 Trong đó: 28 Nữ: 15 Dân tộc
  - Tổng số Đoàn viên CĐ: . 36 Trong đó: 28 Nữ: 15 Dân tộc
  - Tổng số UV BCH CĐ 5 Trong đó: 3 Nữ: Dân tộc 1
  - Tổng số UV UBKT CĐ: 3 Trong đó:3 Nữ: Dân tộc 0
  - Tổng số UV Ban nữ công: 5 Dân tộc
  2) Trình độ:
  * Trình độ văn hóa:
  - Trình độ của cán bộ kiểm tra: ĐH,CĐ: 23 người;trung cấp 12 người; sơ cấp: 1người.
  - Tổng số CNVC-LĐ có trình độ cấp 3: 35 người. Trong đó nữ 28 dân tộc 14 .
  - Tổng số CNVC-LĐ có trình độ cấp 2: 1 người. Trong đó nữ: 0 dân tộc .
  - Tổng số CNVC-LĐ có trình độ cấp 1: 0 người. Trong đó nữ: 0 dân tộc .
  * Trình độ chuyên môn:
  - Tổng số CNVC-LĐ có trình độ trên ĐH: 0 người.Trong đó nữ: 0 người
  - Tổng số CNVC-LĐ có trình độ ĐH,CĐ: 23 người.Trong đó nữ: 16 người
  - Tổng số CNVC-LĐ có trình độ trung cấp: 12 người.Trong đó nữ 10 người
  - Tổng số CNVC-LĐ có trình độ sơ cấp: 1 người.Trong đó nữ 0 người
  - Tổng số CNVC-LĐ chưa qua đào tạo: 0 người.Trong đó nữ 0 người
  * Trình độ lý luận chính trị:
  - Tổng số CNVC-LĐ có trình độ cao cấp: 0 Trong đó nữ: 0 người
  - Tổng số CNVC-LĐ có trình độ trung cấp: 1 Trong đó nữ: 1 người
  - Tổng số CNVC-LĐ có trình độ sơ cấp: 0 Trong đó nữ:0 người
  3) Đánh giá những việc làm được, chưa làm được:
  - Nguyên nhân về công tác tổ chức thực hiện:
  - Kiểm tra việc tổ chức, tuyên truyền Điều lệ công đoàn, thủ tục kết nạp và trao thẻ công đoàn
  - Kiểm tra việc xây dựng quy chế hoạt động của BCH, UBKT, Ban Nữ công, Ban TTND và việc xây dựng quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS với chính quyền. Kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm, tháng của các ban công đoàn, các tổ công đoàn và CĐCS.
  - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ nội dung sinh hoạt và chế độ thông tin, báo cáo của các ban, các tổ công đoàn và CĐCS.
  a.Những việc thực hiện tốt:
  -CĐCS đã xây dựng quy chế hoạt động của CĐCS, UBKT, Ban Nữ công, Ban TTND và xây dựng quy chế phối hợp hoạt động của BCH CĐCS với chính quyền.
  - BCH CĐCS thực hiện khá tốt nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo chế độ nội dung sinh hoạt, hội họp công đoàn đúng theo quy chế đề ra.
  - Việc thiết lập hồ sơ sổ sách quản lí công đoàn đa số được thực hiện vi tính, chế độ thông tin, lưu trữ công văn đi đến đều khoa học, có chú ý đến tính thẩm mĩ.
  b.Những việc chưa tốt:
  -Việc cập nhật các số liệu vào sổ theo dõi nhân sự và sổ hoạt động công đoàn chưa kịp thời theo qui định .
  -Ban nữ công theo dõi còn hạn chế và sổ theo dõi chưa khoa học.
  -Còn có các tổ nữ công xây dựng kế hoạch chưa thống nhất theo chương trình hoạt động của CĐCS.
  II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
  1) UBKT đã xây dựng chương trình năm :
  UBKT đã xây dựng chương trình trong năm 2014
  2)Xây dựng quy chế hoạt động UBKT theo nhiệm kỳ
  Đã xây dựng quy chế hoạt động UBKT theo nhiệm kỳ
  - Kiểm tra việc xây dựng quy chế hoạt động của BCH, Ban Nữ công, Ban TTND và việc xây dựng quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS với chính quyền. Kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm, tháng của các ban công đoàn, các tổ công đoàn và CĐCS.
  - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ nội dung sinh hoạt và chế độ thông tin, báo cáo của các ban, các tổ công đoàn và
  3)Kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT:
  a)Kiểm tra chấp
   
  Gửi ý kiến